Litt om føreropplæring

Litt om føreropplæring

Du må ha gjennomført trafikalt grunnkurs, før du starter med opplæring ved trafikkskolen og privat øvelseskjøring. Du må også ha nådd riktig alder for den førerkortklasse du skal ta førerkort i. Er du over 25 år, slipper du deler av kurset. Du trenger bare å fullføre førstehjelp og mørkedemonstrasjon i opplæringsperioden

Alle førerkortklassene har krav om en del obligatorisk opplæring som du må fullføre før du kan gå opp til den teoretiske og den praktiske førerprøven.

Det finnes ingen standard for hvor mange undervisningstimer en elev trenger, dette er individuelt og avhenger av hvordan du lærer, hvor tidlig du starter og hvor mye du øvelseskjører hjemme.

Ta gjerne kontakt med oss, eller kom innom skolen vår for mer informasjon om opplæringen.

Ta kontakt